Home

Blekinge Museum Samlingar

Blekinge museum - Samlinga

Blekinge museum · Välkommen till våra samlinga

Objekt i samlingen Hansa-Fotos samling. Blm HFo 0198. Utställning på Blekinge museum. Blm HFo 0200. Utställning på Blekinge museum. Blm HFo 0199. Lennart Andersson anställd på Blekinge museum (museibiträde) 1979-1992. Till vänster om honom en eldskärm, föremålsnummer: Blm 5849 Blekinge - Index - 1. Klicka på den bokstav som Din sökta persons efternamn börjar på. 2. När Du hittat den person Du söker. Skriv in i rutan till höger det sidnummer Du ser invid den person Du söker. Klicka på symbolen för sökning. 3. På den sida. Uppdaterad 2008-02-2 Blekinge museum är ett regionalt museum i Blekinge, som grundades 1899. [2]. [3]Museet grundades av den 1877 stiftade Blekinge fornminnesförening, och verksamheten övertogs då av Blekinge museiförening. 1929 sammanslogs Blekinge museiförening med det 1923 bildade Blekinge hembygdsförbund till Blekinge musei- och hembygdsförbund. [4]. BLEKINGE I ETT NÖTSKAL Blekinges historia på 100 kvadratmeter. I denna utställning hittar du några av museets mest efterfrågade föremål! I 1700-TALETS BLEKINGE Om hur det var att leva i Blekinge på 1700-talet. ERIK HÖGLUND GLAS - MÅLERI - SKULPTUR ur Erik Höglund-samlingen. BLEKINGE MUSEUM ROSENHOL

Museet har i sina samlingar konst av olika slag från folklig konst till samtida - det mesta med ursprung eller åtminstone anknytning till Blekinge. Bland annat finns Erik Höglund-samlingen i museets ägo. Den består av glas, måleri, skulptur och skisser. Sociala media. Facebook, Instagram, Youtube. KONTAKT. Besöksadress I museets arkiv finns kartor och ritningar. Liljas blekingska samling En stor excerptsamling med uppgifter om företeelser och personer i Blekinge. Här finns bl.a. ett register med cirka 46 000 personer som har anknytning till Blekinge. Litteratur Museet har en stor samling litteratur som berör Blekinge Blekinge museum startade sin verksamhet som museiförening 1899 och är idag ett regionalt museum med uppgift att fördjupa och förtydliga kunskapen om kulturarvet, särskilt det blekingska, och vara ett forum för aktuell samhällsdebatt. Stiftelsen Blekinge museum bildades 1983

Blekinge museum · Bläddra bland samlinga

Blekinge Museum: Pestdoktorn

Blekinge Museum

Blekinge Museum, Karlskrona. 5 015 gillar · 346 pratar om detta · 1 820 har varit här. Välkommen att besöka museets lekplats tisdag-fredag kl 10-16... Vid allmogeavdelningen på Nordiska museet arbetade fru Ingrid Dahlin mellan åren 1928-1937. Hon ansvarade i dräktfrågor och skrev under sin yrkesverksamma tid både artiklar och böcker om folklig dräktkultur i olika delar av landet. 1936 fick hon i uppdrag att inventera dräktbeståndet i Blekinge Blekinge museum - Albert Liljas blekingska samlin Blekinge Sveriges Trädgård, utgiven av Blek. Turistförening; A-65 Flyttblock i Ronnebytrakten; A-68 Se Femårsberättelserna. Se särskilt per. 1891 - 95 sid. 2 Sjösänkningar - Se femårsberättelserna 1891 - 95 Se Blekinge län. En topografisk - statistisk beskrivning av Magnus Höijer; A-57 Om Blekinge av William Andersson; S-1-2

Blekinge museum - Database

Blekinge Museum: Silpingeträdet

Blekinge Museum, Karlskrona. 5 055 gillar · 74 pratar om detta · 1 818 har varit här. Välkommen att besöka museets lekplats tisdag-fredag kl 10-16. Utställningar och museibutik stängda p.g.a. skärpta.. Höglund-samlingen är en gåva till Blekinge museum från Jenny Lindén Urnes, Lindengruppen AB. I samlingen ingår drygt 250 föremål; glaspjäser, järnsmide, skulpturer i granit, brons, trä, gips, större målningar, skisser/akvareller samt ytterligare ett skissarkiv om ca 300 skisser I Kringla kan du söka i flera av Sveriges museers och arkivs samlingar. Här hittar du information om fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkor, föremål och fotografier. Föremål. Allt från arkeologiska till nutida föremål. Just nu finns 3 536 219 föremål. Fotografier. Fotografier av kulturhistoriska miljöer från 1860-talet fram till idag Verksam huvudsakligen i Blekinge (Rödeby). Började samla skalbaggar och publicerade i början av 1950-talet några artiklar om gruppen. Från slutet av 1950-talet fram till sin död arbetade AS med småsteklar inom överfamiljen Proctotrupoidea, där han beskrev fyra nya släkten och 58 nya arter. Samlingen donerades till museet efter hans död

Blekinge museum · Hansa-Fotos samlin

Kontakt: Region Blekinge, Sigrid Oldenburg, Tel 0455-30 50 35 Kostnad: Gratis men anmälan krävs! Plats/lokal: Ronneby Brunn I samarbete med: Region Blekinge, Blekinge museum, Slöjd i Blekinge, Blekingearkivet, Biblioteksutveckling Blekinge Kronober Museums or Libraries: Location: Karlskrona, Blekinge, Sweden: Introduction: Blekinge museum är ett regionalt museum i Blekinge. Stiftelsen Blekinge museum bildades 1983. Huvudmän är Landstinget Blekinge, Karlskrona kommun och Blekinge Hembygdsförbund Detta är Blekinge museums nya arkeologiblogg. Här kommer olika arkeologiska projekt som Blekinge museum genomför att presenteras. Blekinge museum är ett regionalt museum i Blekinge. Stiftelsen Blekinge museum bildades 1983. Huvudmän är Landstinget Blekinge, Karlskrona kommun och Blekinge Hembygdsförbund blm.kulturhotell.se Aktuella händelser Nedanför hittar du vad som är på gång på Österlens museum Läs om aktuella utställningar arrangemang och aktiviteter som sker på musee

Dräktakvareller från Blekinge. I Nordiska museets arkiv finns en mängd akvareller och skisser med folkdräkter som huvudmotiv. Bilderna är i de flesta fall från mitten av 1800-talet och utförda av våra mer eller mindre kända konstnärer Skellefteå museums samlingar berättar vår historia. Från forntid till samtid, här finns allt möjligt som människor i Västerbotten brukat och bevarat för att vi skall minnas, lära och bättre förstå varandra och vår gemensamma historia. Här har du även möjlighet att bidra med kunskap, erfarenheter och minnen kring föremålen i museets samlingar De statliga centralmuseerna har inte alltid kontroll på vilka föremål de har i sina samlingar, var dessa föremål finns eller i vilket skick de är. Museerna vidtar vidare inte tillräckliga åtgärder för att förhindra stöld och skadegörelse, och har svårt att leva upp till önskad nivå när det gäller skyddet mot långsiktig förstörelse Blekinge museum grundades 1899 och är ett länsmuseum, vilket innebär att vi har verksamhet i hela länet. Det handlar om allt från pedagogik i skolan till arkeologi, kulturmiljövård, föremålsinsamling, arkiv och evenemang. Organisatoriskt är museet idag en stiftelse med tre stiftare; Blekinge Hembygdsförbund, Landstinget i Blekinge samt Karlskrona kommun

Blekinge Museum, Karlskrona. 5,017 likes · 155 talking about this · 1,820 were here. Välkommen att besöka museets lekplats tisdag-fredag kl 10-16. Utställningar och museibutik stängda p.g.a. skärpta.. Sök bland Historiska museets inventarienummer. Numret åsätts föremål som införlivas med museets samlingar och ett nummer kan innehålla en eller flera fyndplatser och ett eller flera föremål eller benposter. Vi har just nu ca 35 000 inventarienummer i databasen (ca 99 % av det beräknade antalet) och databasen uppdateras fortlöpande

Nu kan du besöka våra museer och besöksmål på avstånd. Vi har samlat våra digitala samlingar, utställningar, aktuella digitala sändningar och sociala mediesidor på ett och samma ställe. Programverksamhet. Lödöse museum håller stängt på grund av utställningsbyggnation. Museet ställer. 2015-jan-06 - Denna pin hittades av Andrea Håkansson. Hitta (och spara!) dina egna pins på Pinterest

Museum Blekinge - babyrytmik, museer, bad, avfall, bibliotekskatalogen, turism, lss, alkoholservering, badplats, avlopp, adoption, bmxbana - företag, adresser. Blekinge Museum, Karlskrona. 4,844 likes · 187 talking about this · 1,807 were here. Välkommen till Blekinge museum i Karlskrona. Mer än 80 000 personer besöker varje år museet, gården,.. Blekinge Museum, Karlskrona. 5,054 likes · 226 talking about this · 1,818 were here. Välkommen att besöka museets lekplats tisdag-fredag kl 10-16. Utställningar och museibutik stängda p.g.a. skärpta.. Blekinge Museum, Karlskrona. 5,056 likes · 140 talking about this · 1,818 were here. Välkommen att besöka museets lekplats tisdag-fredag kl 10-16. Utställningar och museibutik stängda p.g.a. skärpta.. Samlingarna består av tio miljoner föremål från 10 000 år. Här finns Sveriges äldsta bevarade klädesplagg, vikingatida skatter, reliker, världsunika rustningar, madonnor och mycket mer. Möt museet genom utställningar, visningar, föreläsningar, skoj och fakta för barn och unga, restaurang och museibutik

Blekinge är ett landskap i sydöstra Sverige som gränsar i väster till Skåne, i norr till Småland och i öster och söder till Östersjön.Blekinge har knappt 160 000 invånare. Det är Sveriges till ytan näst minsta landskap (efter Öland) och det minsta som ligger på fastlandet.Blekinge kallas ofta för 'Sveriges trädgård' och har dessutom en skärgår Polisutredningen kring Blekinge museum i Karlskrona fortsätter växa. Nu misstänkts stölder på över 1000 originalfoto, dokument och brevkort I samlingen finns bland annat ambrotyper, glasplåtar, negativ, papperskopior och diabilder. De äldsta fotografierna - daguerreotyperna - är från 1840-talet. Utöver enskilda fotografers samlingar kan man också finna mer ämnesspecifika samlingar som exempelvis skildrar järnvägsverksamheten i Västergötland Utforska museets publika kunskapsbank inom arkeologi och historia. Stora delar av våra samlingar är digitaliserade. Det finns två vägar att söka efter föremål. Upptäck historien Medeltidens bildvärld. Webbplatsen innehåller omkring 19 000 fotografier av drygt 4 000 konstföremål från hela landet

Utlån ur samlingarna Moratorium. Nordiska museet befinner sig i en spännande fas där vi förbereder nya basutställningar och museets resurser är därmed begränsade för att fokusera på utställningsarbete. Det innebär att från februari 2020 fram till hösten 2023 har Nordiska museet inga möjligheter till utlån Hallands kulturhistoriska museum är ett museum i Varberg, inrymt på Varbergs fästning.Museet grundades 1916 och antog sitt nuvarande namn 2011. Det drevs ursprungligen av Föreningen Varbergs museum, men ingår sedan 1979 i Stiftelsen Hallands länsmuseer.I museets samlingar ingår Bockstensmannens skelett och klädedräkt från 1300-talet och kulknappen som påstås ha dödat Karl XII vid. Museet behöver veta vad som finns i samlingen, varför den finns där och var objekten för närvarande befinner sig. Samlingen behöver vara i gott skick och tillräcklig information behöver finnas för att den ska kunna användas och tillgängliggöras på olika sätt Västergötlands museum har stora samlingar. En del av dem finns tillgängliga att söka bland på Digitalt Museum. Här kan du finna en stor mängd fotografier och föremål - även från andra museer. Kräv Museum, inrymt i norra logårdsflygeln på Kungliga slottet i Stockholm (idag Gustav III:s antikmuseum). Nationalmuseums samlingar bygger till en betydande del på generationer av kungligt samlande, som på olika grunder övergått i statlig ägo. Till exempel kan verk som tillhört Gustav Vasa ses på Nationalmuseum

2015-jan-06 - Denna pin hittades av Helen. Hitta (och spara!) dina egna pins på Pinterest BLEKINGE MUSEUM Karlskrona, Blekinge, Sweden Blekinge museum är ett regionalt museum i Blekinge. Stiftelsen Blekinge museum bildades 1983. Huvudmän är Landstinget Blekinge, Karlskrona kommun och Blekinge Hembygdsförbund Norrbottens museum verkar för kulturen i historia och samtid, En stor del av museets samlingar har registrerats digitalt, och komplettering sker kontinuerligt. Du kan själv gå in i databasen och söka bland bilder från bildarkivet och föremål från samlingarna

Blekinge museum - Albert Liljas blekingska samlin

SAMLINGARNA PÅ VÄRLDSKULTURMUSEERNA. Museernas samlingar. Sök i samlingarna. Bildsamlingar. Forskning. Beställ & besök. En myndighet - fyra museer. Kontakta oss. Växel: 010-456 12 00 Fler kontaktuppgifter. Myndigheten. Press Kontakta oss Jobba hos oss. Webbplatsinformation. Om webbplatse Karlshamns museum som en del i Sveriges hembygdsförbund bidrar till uppmärksammandet med en digital utställning titulerad 100 år av demokrati. Utställningen publiceras 8 mars under Internationella kvinodagen och kommer att vara tillgänglig under hela året. Det vi många gånger tar förgivet var en lång kamp att uppnå I länsmuseets samlingar finns upattningsvis två miljoner fotografiska bilder, varav en miljon ingår i hovfotograf Carl Larssons samling som förvärvades av museet 1995. Samlingarna omfattar fotografier från hela länet

 1. Sök i samlingarna. Bara en bråkdel av Armémuseums samlingar är utställda i museet - i magasinen finns över 100 000 föremål. Allt från uniformer, vapen och fanor till kokkittlar, bandage och telefoner
 2. Upplev museet med dramatik, ljudeffekter och oväntade historier med appen Marinmuseum eller lyssna direkt via vår webbplats. Samlingarna I Marinmuseums föremålssamling finns mer än 55 000 föremål
 3. I en före detta vägstation i Kjula utanför Eskilstuna förvaras de unika väghistoriska samlingar. Från och med 1 januari 2018 förvaltas samlingarna av Statens maritima och transporthistoriska museer
 4. Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) driver och utvecklar Marinmuseum i Karlskrona, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet i Stockholm samt Järnvägsmuseet i Gävle. Vi strävar efter att erbjuda våra besökare total tillgänglighet och ett värdskap av högsta klass. På SMTM:s fyra museer finns omfattande samlingar, arkiv och bibliotek
Blekinge museum · Blm OF 03196 - Orkester

Sök i våra samlingar. Delar av våra samlingar har gjorts tillgängliga på webben. Följ länkarna nedan för att bläddra bland konst, föremål och foton. Vissa fotografier med linköpingsmotiv som förvaltas av Östergötlands museum visas i samarbete med Linköpings kommun på DigitaltMuseum i bilddatabasen Bild Linköping Det unika med museets samlingar är vad de kan berätta om Alingsås stad och alingsåsarna, och att all denna kunskap och alla berättelserna samlats under ett tak! Från att tidigare varit placerade på olika platser i Alingsås flyttades museets samlingar under 2013-2015 till en ny och ändamålsenlig lokal på Kristineholm, strax utanför Alingsås Sörmlands museums samlingar Samlingarna ger möjlighet till autentiska inblickar i olika människors liv, samhällen, förhållningssätt, villkor och idévärldar. T.ex. hur det är att vara statare på ett gods, att växa upp under folkhemsbygget eller att fly från ett krig Historiska museet i Stockholm är Sveriges centralmuseum för arkeologiskt material fram till reformationen. Här finns föremål och samlingar från vikingar, medeltida konst samt järn-, brons- och stenålder

Blekinge museum - Wikipedi

Samlingar. Västergötlands museum är Ett levande museum. Här kan du läsa senaste nyheterna från Västergötlands museum. Allt från aktuella händelser till kommande utställningar och aktiviteter. Alla nyheter. Fornbyn öppnar 17 april. Publicerad: 15 april Sigtuna museums kulturhistoriska samlingar består av arkeologiska och etnologiska föremål samt konst. Sök i samlingarna, boka ett besök på magasinet, hitta tidigare publikationer och information om inlämning, donation och lån I våra samlingar finns kulturhistoriska och arkeologiska föremål, naturhistoriska samlingar och konst. Vi har fotografier, glasplåtar, negativ och film. I samlingarna finns också rapporter, Gotlands Museum. Strandgatan 14 621 56 Visby. Telefon: 0498 29 27 0

Museets fotosamlingar. Det är den tekniska utvecklingen inom fotografiska processer som möjliggjort att vi kan spara minnen i fysisk form och dela dessa med andra. Västernorrlands museums bildsamling består av allt från de tidigaste dagerrotyperna från 1842 till digitala bilder, film och video I slutet av 1970-talet blev museet huvudman för Linköpings medicinhistoriska museum och Hospitalsmuseet i Vadstena. De bägge museerna har omfångsrika samlingar inom respektive område. Även museets filialer/utgårdar har egna samlingar. Löfstad slott är den filial som har störst samling. Sedan 1926 äger museet allt lösöre i slottet

Blekinge Museum: Gullaberg

Blekinge museum - Alltid på musee

Samlingarnas rikedom och medarbetarnas höga vetenskapliga kompetens är Nationalmuseums styrka. Det är angeläget att museets intendenter, konservatorer och pedagoger får tillfälle att fördjupa sig i samlingarna samt att de får utveckla kunskaper och metoder som bidrar till att öka den totala kunskapen om dem. Projek Nationalmuseum ansvarar för samlingar av konst och konsthantverk på en rad slott, herresäten och museer runt om i Sverige. Bland annat på Gripsholms slott, där Statens Porträttsamling med över 4 600 porträtt finns Västergötlands museum har över 300 000 kulturhistoriska föremål, närmare 1 miljon arkeologiska fynd och 1,5 miljoner fotografier i sina samlingar. Museet är sprunget ur Västergötlands Fornminnesförening, som bildades 1863

På länsmuseet visas varje månad något eller några föremål, arkivalier eller fotografi ur museets samlingar. Det kan vara föremål som helt nyligen tillkommit eller som av annan anledning kan vara intressanta. Det gör det möjligt att lyfta fram och fokusera på det enskilda föremålets egen berättelse Blekinge museum arbetar i hela Blekinge, men har Karlskrona som hemvist och utgångspunkt. Vi är ett regionalt museum med uppgift att fördjupa och förtydliga kunskapen om kulturarvet, särskilt det blekingska, och vara ett forum för aktuell samhällsdebatt. Blekinge museum ligger centralt i Karlskrona Övriga samlingar. Bland de mindre uppmärksammade samlingarna finns det samling med jordbruksredskap, transport, mynt och naturalier och samlingar från främmande länder. I museets äldsta samlingar ingår föremål som donerats av bland annat sjömän under 1880-talet

Blekinge museum Konst i Bleking

Länsmuseets samlingar består av föremål, konst, fotografier och arkivhandlingar. I våra föremålsmagasin ryms möbler, konst, keramik, tapeter, texti Arkiv och samlingar Museets samlingar består av föremål, arkiv, bilder, bibliotek och speglar länets folkkultur - med en tonvikt på 1800- och 1900-talen. Sedan 1963 ingår även Folkrörelsernas arkiv i norra Halland med sina arkiv som en självständig del. Bildsamlingen innehåller ca 200 000 fotografier, och föremålssamlingen består av ca 70 000 kulturhistoriska föremål, samt 80. Sök bland Historiska museets fyndplatser.En fyndplats anger en plats där ett eller flera föremål eller benposter i våra samlingar påträffats. Databasen omfattar just nu ca 55 900 fyndplatser (ca 97 % av det beräknade antalet) och databasen uppdateras fortlöpande

Museet har även ett omfattande bildarkiv, dels från museets egna dokumentationer i länet, men också från fotografer och privatpersoner. Delar av samlingarna finns tillgängliga genom Carlotta, som uppdateras successivt. Samlingarna har katalogiserats under lång tid och av många olika personer, därför kan informationens kvalitet variera Västergötlands museum tycker om att berätta! Vi svarar därför gärna på frågor som rör museets egna samlingar. Har du en fråga kan du kontakta oss på info@vgmuseum.se.. Har du en fråga om något som inte tillhör Västergötlands museums samlingar och gör du egna efterforskningar Samlingarna växte fram på olika sätt. De första skänktes till museet av samlare som ville berika museets föremålsbestånd med exotiska växter eller artefakter från hela världen. Museet samlade även aktivt genom några informanter

Blekinge museum · Blm San 3034Blekinge Museum: Bruddräkten

Blekinge museum - Vanliga frågor (FAQ

Kalmar läns museum har en mycket stor samling fotografier. Det finns gamla positiva bilder, det finns glasplåtar, gamla negativ och diabilder. Vi har bilder från hela länet; bilder på alla typer av motiv, från porträtt till arbetsbilder. Denna skatt har legat gömd i våra arkiv Utforska. Här kan du ta del av producerat material utifrån berättelser och fotografier från samlingarna, lära dig mer om kulturmiljö eller hemslöjd, hitta extramaterial från våra utställningar med mera Trelleborgs museums samlingar har sin bas på Söderslätt och består främst av kulturhistoriska föremål, fotografier, arkeologiska föremål och konstföremål insamlade till museet alltsedan 1898. Samlingarna innehåller ca 70.000 föremål och ca 120 000 fotografier Nationalmuseums utgivning av böcker om museets samlingar och tillfälliga utställningar innehåller bland annat utställningskataloger, resonerande kataloger, Art Bulletin of Nationalmuseum och konstbarnböcker. Nationalmuseums bokshop Du hittar hela museets bokutgivning i Bokshopen Artur Hazelius började samla föremål 1872 och nu finns det över 1,5 miljoner föremål i samlingarna - storleken växlar från knappnålar till praktvagnar. Till och med en brandbil finns i Nordiska museets magasin. Tiden som museet skildrar är från 1520 till idag och museet samlar kontinuerligt in föremål. Bilden till höger visar en yllekjol från Stora Tuna socken i Dalarna

 • Eget skal iPhone 11.
 • Single Wohnung Graz PROVISIONSFREI.
 • Best Caspar Babypants songs.
 • Träna för hög höjd.
 • Skidresor Österrike 2021.
 • Klipsch RF 7 MK2 Walnuss.
 • Google gravity lava.
 • Värk i benen infektion.
 • Natriummangel durch Stress.
 • Angelique Boyer y Sebastián Rulli boda.
 • Japanska för nybörjare.
 • Binging with Babish tour.
 • Tarp rea.
 • Kakla med kakellim.
 • Fruktos kemisk beteckning.
 • Referera till språklagen.
 • Berufskraftfahrer Gehalt Schweiz.
 • Ingrid Thulin.
 • Liten flaska med pip.
 • Mountainbike Kurs Willingen.
 • Vad gör Socialstyrelsen.
 • Anwesend Kreuzworträtsel.
 • Hausverwaltung Emden.
 • Fahrradverleih Mayrhofen.
 • Cheech and Chong Next movie full movie.
 • Honor p10 Lite gsmarena.
 • Zinsrechnung dreieck.
 • De Gröna arbetsgivare.
 • Wie infektiös ist Scheidensekret.
 • Transcendentalism svenska.
 • Kanin till barn.
 • Aragorn age in Lord of the Rings.
 • Dödsfall Arvika.
 • Mindler parterapi.
 • Dressing till salladskål.
 • Aquatass Kennel.
 • DXC Technology Deutschland GmbH, Bad Homburg.
 • Kakel storlek.
 • Flügger färg Haninge.
 • Expression synonym.
 • Mac remove write protection USB drive.