Home

Juridik i socialt arbete StuDocu

Pluggar du 1011SA Juridik i socialt arbete på Södertörns högskola? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kurse Socialt arbete social- och välfärdspolitik ; Handelsrätt: Juridisk översiktskurs (HARA04) Externredovisning; Företagsekonomi 1 (FEG100) Allmän Rättskunskap Och Arbetsrätt (2HR111) Utvidgad juridisk introduktionskurs (JURF12) Nationalekonomi A (72900) Ekonomistyrning (1FE196 Juridik i socialt arbete SA300G - ORU - StuDocu. Pluggar du SA300G Juridik i socialt arbete på Örebro Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen. Logga inRegistrera Principer - Sammanfattning Juridik i socialt arbete - StuDocu. principer rättssäkerhetsprinciper legalitet: legalitetsprincipen: kap tredje st rf och första st nya fl den straffrättsliga betydelsen av principen att ingen. Logga inRegistrera

Juridik i socialt arbete 1011SA - SH - StuDoc

 1. Modeller - Delkurs 2 Nätverksinriktat socialt arbete Juridik i socialt arbete, våld i nära relationer Juridik i socialt arbete, att utreda och dokumentera föräldraförmåga Statistisk analys - föreläsningsanteckningar 1 Delkurs 5 ekonomistyrning kostnadsanalys produktkalkyl Introduktionsföreläsning Forskning och utvärdering InfÖr- Tentan-1 - Sammanfattning Vetenskaplig metod, utvärdering och evidens i socialt arbete Tenta 4 Maj 2016, frågor och svar Juridisk metod.
 2. Vi ska kunna använda juridiken för att lösa juridiska problem i juridiska fall. Viktigt att vi som kommunanställda eller statligt anställda att kunna använda oss av juridisk metod när vi jobbar med lagar. Ska kunna utöva rätten med respekt för människans värdighet m.m använda den offentliga makten under lagarna
 3. Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete. häftad, 2009, Svenska, ISBN 9789144051598. Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete analyserar rättens funktioner, betydelse och användbarhet inom rättsvetenskap och samhällsvetenskap i allmänhet och socialt arbete i . häftad
 4. Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete analyserar rättens funktioner, betydelse och användbarhet inom rättsvetenskap och samhällsvetenskap i allmänhet och socialt arbete i synnerhet. Syftet med anto är att visa att rätten är en oundviklig del av socialt arbete, eftersom rättsreglerna kan påverka människors levnadsvillkor och beteenden på ett genomgripande sätt
Tenta 2017, frågor och svar - StuDocu

Juridik i socialt arbete 1 - S1JU - StuDoc

 1. Familjerätt & Juridik vid dödsfall - Topp 5 saker du bör veta. När juridik och pedagogik krockar - Skolledarna. Juridisk metod - att göra en rättsutredning - StuDocu. Saker Juridik. Juridik, begrepp och övningsfrågor + Personuppgiftspolicy - 3 saker att undvika. Föreläsning 1 - Rättskällor - StuDocu
 2. Juridik i socialt arbete, 15 p Fråga 1 Med termen primärrätt avses framför allt de grundläggande fördragen (t.ex. Rom fördraget, Maastrichtfördraget) samt anslutningsfördragen. Den sekundära rätten omfattar den lagstiftning och rättsbildning i övrigt som härleds ur de
 3. 248 kr. Kön och juridik i socialt arbete handlar om myndighetsutövande i socialt arbete. Boken är skriven ur ett könsperspektiv och författaren ställer här frågan om § 3 i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) bättre motsvarar pojkars problematik och asocialitet än flickors
 4. This page is using cookies to help give you the best experience possible. Okay, then I know! Read mor
 5. Kursen ger fördjupade kunskaper om socialt arbete i skolans värld och en stärkt yrkesidentitet. Under kursens gång får du inblick i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, olika metoders användning samt lagstiftning, riktlinjer och organisationsformer inom området
BBIC föreläsning - Föreläsning av barnavårdsärenden

Juridik i socialt arbete I - offentlig rätt och civilrätt, 7,5 hp (SOC31) syftar till att ge studenten grundläggande rättsliga kunskaper av relevans för det sociala arbetet. Vidare introduceras studenten i kunskaper om juridisk metod. Här behandlas: - introduktion till det juridiska systemet, hur rätten tolkas och tillämpas Juridik i socialt arbete II- socialrätt, 15 hp (SOC32) syftar till att ge studenten fördjupade kunskaper i socialrätt och där tillhörande förvaltnings- och tvångslagstiftning. I delkursen fördjupas kunskaperna om internationell

Socialt arbete som vetenskap och profession, 30 högskolepoäng. Urval: Platsgaranti. Veckor: 03 (2018) - 22 (2018) Studier: Helfart, Dagtid: Ort: Örebro: Undervisningsspråk: Svenska: Anmälningskod: ORU-38176: Institution: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete utvecklas och anpassas till välfärdsrättens villkor, problem och socialpolitiska strävanden. Kunskapsområdet omfattar därmed studier med utgångspunkt i olika teoretiska och ideologiska perspektiv. Senast uppdaterad: 23 mars 2015

Gamla tentor - StuDocu

Juridik för socialt arbete 2, 7,5 hp År 3 Handledd fältförlagd utbildning 2, 22,5 hp Analys av det sociala arbetets metoder, 7,5 hp Ledarskap i socialt arbete, 4,5 hp Vetenskapsteori & metod för socialt arbete, fördjupning, 10,5 hp Självständigt arbete, 15 hp År 4 Valbara kurser i socialt arbete på AV nivå, 30 h Varje år läser fler än 3 500 studenter på någon av våra kurser eller utbildningar. Kanske är du redan en av dem eller vill bli en av morgondagens psykologer, socionomer, jurister, rättsvetare och kriminologer?. Vid vår institution finns en unik kombination av huvudområden i form av socialt arbete, psykologi, rättsvetenskap och kriminologi som möjliggör samarbeten över gränserna. Kön och juridik i socialt arbete handlar om myndighetsutövande i socialt arbete. Boken är skriven ur ett könsperspektiv och författaren ställer här frågan om § 3 i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) bättre motsvarar pojkars problematik och asocialitet än flickors Juridik för socialt arbete / Elisabeth Eneroth (red.). Eneroth, Elisabeth, 1975- (redaktör/utgivare) ISBN 9789140678263 2. uppl. Publicerad: Malmö : Gleerup, 2014. Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete erbjuder både ordinarie universitetskurser och kurser som skräddarsys efter beställarens specifika behov. De som deltar i en uppdragsutbildning ges betyg och examensbevis eller kursbevis enligt bestämmelserna för grundläggande högskoleutbildning, om samma kvalitetskrav ställs på uppdragsutbildningen som på grundläggande högskoleutbildning

Juridik i socialt arbete SA300G - ORU - StuDoc

Juridik i socialt arbete. Juridik i socialt arbete Grundnivå 30 hp. KURSEN KAN ENDAST SÖKAS AV PROGRAMSTUDENTER VID ÖREBRO UNIVERSITET Juridik för det sociala arbetet . 13,5 HP. Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Kursen innehåller: Inom kursens ram ges en orientering om vår rättsordning och dess indelning. Den specifikt juridiska metoden studeras Socialt arbete är ett samhällsvetenskapligt område som handlar om olika sätt att se på sociala problem och sociala förändringsprocesser. Genom studier i socialt arbete fördjupar du dig i sociala frågor, både ur nationellt och internationellt perspektiv När socialtjänsten blir mer juridisk De senaste åren har juridiken inom den offentliga sektorn fått en framträdande roll. Inom socialsektorn har lagarna, riktlinjerna och det övriga regelverket fått en större betydelse för det dagliga arbetet i socialt utredningsarbete Juridik, handläggning och dokumentation i socialt arbete, 30 högskolepoäng 3(7) Kursen examineras i form av en skriftlig, individuell tentamen, individuella skriftliga inlämningsuppgifter som redovisas vid seminarium

Juridik för socialt arbete [Elektronisk resurs] : Elisabeth Eneroth (red.) 2014; Multimedium (Talbok med text) 1 bibliotek 4. Juridik för socialt arbete [Elektronisk resurs] / Therése Fridström Montoya (red.). 201 Juridik. Stockholms universitet tjänster inom icke-statliga organisationer, företagsledare, lobbyister, politiskt verksamma och arbete med företags regelefterlevnad Latinamerikastudier Mellanöstern- och Nordafrikastudier Pedagogik Psykologi Samhällsplanering Socialantropologi Socialt arbete/socionom Sociologi Specialpedagogik. Juridik i socialt arbete, att följa upp insatser. Kurs Juridik i socialt arbete. Föreläsare Helene Lindström. Universiteit / hogeschool. Örebro Universitet. Vak. Vetenskaplig metod, utvärdering och evidens i socialt arbete (SA202G) Academisch jaar. 2018/201

Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete analyserar rättens funktioner, betydelse och användbarhet inom rättsvetenskap och samhällsvetenskap i allmänhet och socialt arbete i synnerhet. Syftet med anto är att visa att rätten är en oundviklig del av socialt arbete, eftersom rättsreglerna kan påverka människors levnadsvillkor och beteenden på ett genomgripande sätt Start studying Juridik i Socialt arbete. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools 2. Juridik för socialt arbete [Elektronisk resurs] : Elisabeth Eneroth (red.) 3. Juridik för socialt arbete [Elektronisk resurs] : Elisabeth Eneroth (red.) 4. Juridik för socialt arbete [Elektronisk resurs] / Therése Fridström Montoya (red.). 5. Juridik för socialt arbete / Elisabeth Eneroth (red.). 2014

Kön och juridik i socialt arbete handlar om myndighetsutövande i socialt arbete. Boken är skriven ur ett könsperspektiv och författaren ställer här frågan om § 3 i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) bättre motsvarar pojkars problematik och asocialitet än flickors Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete / Anna Hollander och Katarina Alexius Borgström (red.). Alexius Borgström, Katarina, 1967- (redaktör/utgivare) Alternativt namn: Borgström, Katarina Alexius Alternativt namn: Alexius, Katarina Hollander, Anna, 1945- (redaktör/utgivare) ISBN 9789144051598 1. uppl. Publicerad: Lund : Studentlitteratur, 200

Den här boken är en introduktion till juridik i socialt arbete för blivande socionomer, men även för andra med intresse för socialtjänstens arbete. Utgångspunkten är socionomen som rättstillämpare av socialtjänstlagen (SoL), socialtjänstförordningen (SoF), lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen (1988:870) om vård av. Forskarutbildningen i juridik omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. I och med närheten till Stockholms alla företag, advokatbyråer, domstolar och andra myndigheter har vi unika möjligheter att koppla juristprogrammet till yrkeslivet Socialrätt I - juridisk översikt. 15 hp. Kursen är en juridisk översiktskurs. Innehållet spänner från avtal och köprätt till sociallagarna. Tyngdpunkten i kursen ligger på lagarna inom de sociala området, såsom socialtjänstlagen, LSS och LVU Termin fyra innehåller två kurser. Den ena kursen behandlar psykosocialt förändringsarbete och förbyggande socialt arbete, vilket inkluderar färdighetsträning och samtalsmetodik. Den andra kursen är en fördjupningskurs om juridik i socialt arbete och innehåller utredningsmetodik samt frågor om handläggning och dokumentation

Social Work; Law; keywords grundläggande juridik för socionomer, socialt arbete, social work host publication Socialt arbete. En grundbok editor Meeuwisse, Anna; Swärd, Hans; Sunesson, Sune and Knutagård, Marcus edition 3 pages 17 pages publisher Natur och kultur ISBN 9789127141490 language Swedish LU publication? yes id 61ffd1ea-cddd-482d. Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Juridik i socialt arbete, 30 högskolepoäng Law in Social Work, 30 Credits Kurskod: SA300G Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området Vårdområdet Huvudområde: Socialt arbete Högskolepoäng: 30 Ämnesgrupp (SCB): Socialt arbete och social omsorg Utbildningsnivå: Grundnivå Fördjupning: G1 Mattsson, T 2016, Juridik i socialt arbete. in A Meeuwisse, H Swärd, S Sunesson & M Knutagård (eds), Socialt arbete. En grundbok. 3 edn, Natur och kultur, Stockholm.

Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete häftad, 2009, Svenska, ISBN 9789144051598 Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete analyserar rättens funktioner, betydelse och användbarhet inom rättsvetenskap och samhällsvetenskap i allmänhet och socialt arbete i i socialt arbete. Kursens innehåll Kursen syftar till att tillsammans med kursen Juridik i socialt arbete 1 förmedla kunskaper om rättsliga normer av betydelse för socialt arbete i den framtida yrkesutövningen som socionom. Kursens syfte är att ge kunskaper om lagstiftninge Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Socialt arbete, C C-uppsats, 15 högskolepoäng VT 2017 Relationsskapande i socialt arbete: Fyra socialarbetares upplevelser av, åsikter om och strategier för att skapa goda relationer till sina klienter vid en daglig verksamhet Kursen behandlar olika teoretiska och praktiska perspektiv på handledning och ger full kompetens för att bedriva handledning i psykosocialt arbete. Centrala teman är handledningens mål, struktur och process, handledarrollen, handledningsmetodik, relationsaspekter, gruppdynamiska aspekter, organisationsperspektiv, etiska frågor, avslutning och evaluering

Principer - Sammanfattning Juridik i socialt arbete - StuDoc

Praktisk juridik för socialt arbete. Publicerad 11 september 2019 . Beatrice Nordebrink och Katarina Lindblad, socionomer, jurister, föreläsare och Som medlem i Vision har du som skriver uppsats inom socialt arbete möjligheten att belönas med 20 000 kronor för din uppsats. Vinnare av Visions socionomstipendium 2020 Socialt arbete I: Introduktion till kunskapsfältet Kurskod: SUARB1, 30 hp Grundläggande nivå Beslutad av institutionsstyrelsen vid institutionen för socialt arbete 2020-10-28. Gäller från och med vårterminen 2021. Introduktion till socialt arbete, 7,5 hp Introduction to Social Work Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Juridik i socialt arbete, 30 högskolepoäng Law in Social Work, Basic Course, 30 Credits Kurskod: SA5113 Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området Vårdområdet Huvudområde: Socialt arbete Högskolepoäng: 30 Ämnesgrupp (SCB): Socialt arbete och social omsor

Du läser en introducerande kurs om socialt arbete, som följs av kurser i statsvetenskap, socialpolitik och välfärdspolitik. Terminen avslutas med en kurs som introducerar studenterna i socialt arbete som forskningsfält. Termin två behandlar teorier och begrepp på samhälls-, grupp- och individnivå Är du intresserad av samhället och lagen, är du intresserad av socialt arbetet och juridik, är du engagerad i sociala frågor och undrar över inflytande - då kanske detta kan vara en grupp för dig! Här möts studenter, praktiker och forskare inom socialt arbetet och juridik för att diskuterat och reflektera om socialt arbete och rätten Kursen SA5113 Juridik i socialt arbete, 30 högskolepoäng, har upphört från HT16. Du erbjuds nu att göra klart kursen enligt nedan: Skriftlig salstentamen Juridik i socialt arbete, Socialt arbete och juridik I (Provkod: 0302) Salstentamen 0302 Tillfälle 1: augusti 2018 Tillfälle 2: november-december 2018 Tillfälle 3: april- maj 201

Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom Juridik för socialt arbete Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. Alltid bra priser, fri frakt från 229 kr och snabb leverans. | Adlibri Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Studievägledning och administration Du hittar administrationen i Långhuset, andra våningen, L2453-L2529 Juridik och socialt arbete 665 derande för att använda socialrätten som ett av flera medel i det praktiska be handlingsarbetet. Det är inte osannolikt att ämnets centrala ställning och snäva inriktning bidragit till att fördröja användningen av effektiva integre rade metoder i socialt arbete. 10 Om ännu det 1973 framlagda U 68-förslaget om juridisk, social och ad ministrativ. Socialt arbete GR (B), Juridik för socialt arbete 2, 7,5 hp 1 (4) Urvalsregler Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen. Undervisning Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier. Examination Kursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen Journal of Social Welfare 16 pp 372-381 . Nielsen, Morten Klemme (uppdateras löpande). Studiehandbok, kapitel 11, Hälso-och sjukvårdsrätt [delas ut under kursen SOPA31 Juridik i socialt arbete 1] Lundgren, Lars & Thunved, Anders (2021). Nya Sociallagarna. 34:e upplagan. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 640

Juridik i socialt arbete, barnrätt - StuDoc

Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom juridik för socialt arbete + svenska Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. Alltid bra priser, fri frakt från 229 kr och snabb leverans. | Adlibri Den kompletterande socionomutbildningen är inriktad på teoretiska kunskaper samt praktiska färdigheter för socionomyrket och bygger på det sociala arbetet som vetenskap. Under utbildningens tre terminer får du kunskap i bland annat juridik, välfärdspolitik, migration, psykisk ohälsa, missbruk och funktionshinder Samtliga kurser ingår i huvudområdet socialt arbete. År 1. Termin 1: Introduktion till socialt arbete och välfärdens organisering, 14 hp; Vetenskapsteori och det sociala arbetets forskningsfält, 7,5 hp; Teoretiska perspektiv på sociala problem, 7,5 hp; Personlig och professionell utveckling, 1 hp; Termin 2 Socialtjänstens uppdrag är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhället. Inom socialtjänstens område är det viktigt att vara förtrogen med de lagar som reglerar socialtjänsten, och att i arbetet kunna använda juridiska kunskaper som verktyg. Den här boken är en introduktion till juridik i socialt arbete för.

Juridisk metod - föreläsningsanteckningar - StuDoc

 1. Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom juridik för socialt arbete + häftad Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. Alltid bra priser, fri frakt från 229 kr och snabb leverans. | Adlibri
 2. Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. Utbildning på JPS Vi har ett brett utbud av program och kurser. De flesta av våra program är professionsprogram, vilket betyder att de leder fram till en yrkesexamen
 3. istratör Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Profilsida: Maria Carlström-Puhakka. E-post: Telefon: 019 303783. Rum: L247
 4. Journal of Social Welfare 16 pp 372-381 . Nielsen, Morten Klemme (uppdateras löpande). Studiehandbok, kapitel 11, Hälso- och sjukvårdsrätt [delas ut under kursen SOPA31 Juridik i socialt arbete 1] Lundgren, Lars & Thunved, Anders (2020). Nya Sociallagarna. 33:e upplagan. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 640

juridik för socialt arbete Adlibri

 1. 2010 (Swedish) In: Counselling: STÖDSAMTAL I SOCIALT ARBETE / [ed] Sam Larsson, Sven Trygged, Stockholm: Gothia , 2010, 1:a, p. 151-177 Chapter in book (Other academic) Place, publisher, year, edition, pages Stockholm: Gothia , 2010, 1:a. p. 151-177 Keywords [sv] counselling och juridik i socialt arbete, erfarenhetsbaserat perspektiv, relationens betydelse i socialt arbete
 2. Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete [Elektronisk resurs] / Anna Hollander och Katarina Alexius Borgström (red.). 2009; Multimedium (Talbok med text) 1 bibliotek 3. Wetter, Ilse, 1933- (författare
 3. Allmän och grundläggande juridik behandlas men även detaljerade avsnitt inom juridiken utifrån fallstudier från följande områden: LSS, SOL, LVU och SkolL. Politik och socialt arbete 15.0 hp I momentet kommer statsförvaltningens organisation såsom departement, centrala ämbetsverk samt lokala förvaltningsorgan att behandlas
 4. SOPA31, Juridik i socialt arbete 1, 15 högskolepoäng Legal Issues in Social Work 1, 15 credits Grundnivå / First Cycle - visa förmåga att göra etiska överväganden som del i rättslig metod. Värderingsförmåga och förhållningssät
 5. Pris: 439 kr. Häftad, 2018. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Juridik för socialt arbete 3 uppl. av Therése Fridström Montoya på Bokus.com
 6. Ohf: Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete : Öppettider for Stadsbiblioteket: Nej (0 av 1) Tensta bibliotek: Inte tillgänglig : Vuxen : Hylla : Ohf: Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete : Öppettider for Tensta bibliotek: Nej (0 av 1) Vällingby bibliotek: 2020-08-14 : Vuxen : Hyll
 7. Litteraturlista SOPA31 Juridik i socialt arbete 1, 15 hp . Fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse 2020-03 -11 . Ramberg, Christina (senaste upplagan). Malmströms Civilrätt. Malmö: Liber, 385 s Schiratzki, Johanna (senaste upplagan). Barnrättens grunder. Lund: Studentlitteratur, 160 s Schlytter, Astrid (1999)

Eftersom arbetet även innebär en del administration ser vi det även som ett plus om du har ett sinne för struktur och organisation. Din nya arbetsgivare ICA-handlarnas Förbund är medlemsorganisation för Sveriges alla ICA-handlare och majoritetsägare i ICA Gruppen Tidigare finansminister Anders Borg lämnar Ambeas styrelse. Vid det svenska techbolaget Regilys årsstämma 26 april röstades investeraren och före detta finansministern Anders Borg in som ny styrelseordförande. Samtidigt blev det klart att Avanzas tidigare vice VD och CFO Birgitta Hagenfeldt. Real Advokatbyrå är en affärsjuridisk advokatbyrå med fokus på fastighets-M&A, kommersiell fastighets- och hyresrätt och entreprenadrätt. De senaste åren har vi genomfört transaktioner för klienter som exempelvis NREP, Hemsö och Imperia Fastigheter. Våra medarbetare har mångårig. Juridik i socialt arbete. Tenta, sept 2006. Svarsmall. Svaren nedan måste ses som förslag. God argumentation, med stöd i rättskällorna, men med annan inriktning och slutsats än nedan kan också ge god poängutdelning Start studying Juridik i socialt arbete. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

SOPA34, Juridik i socialt arbete 2, 15 högskolepoäng Legal Issues in Social Work 2, 15 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Socialt arbete G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskara rättssociologiska studier i socialt arbete. idéanalysen placerar socialrätten i en social och politisk kontext och är ett verktyg som kan skapa en djupare förståelse av rättens mål, normer. I kursen får du fördjupade kunskaper om juridikens roll i det sociala arbetet samt analyserar och problematiserar myndighetsutövning. Myndighetsutövningen lokaliseras till organisation och social kontext och analyseras i förhållande till olika former av maktrelationer. Du tränas också i att diskutera och integrera ett etiskt förhållningssätt Kön och juridik i socialt arbete handlar om myndighetsutövande i socialt arbete. Boken är skriven ur ett könsperspektiv och författaren ställer här frågan om § 3 i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) bättre motsvarar pojkars problematik och asocialitet än flickors. Författaren visar att lagen endast är neutral i formell mening

Våra utbildningar leder till filosofie kandidatexamen i socialt arbete, socionomexamen samt masterexamen i socialt arbete. Vi är ca 110 anställda och ca 1200 studenter per läsår. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning på grund- och avancerad nivå i juridik i socialt arbete och därtill knutna uppgifter Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning på grund- och avancerad nivå i juridik i socialt arbete och därtill knutna uppgifter. Behörighetskrav Behörig att anställas är den som har avlagt jur.kandexamen med goda kunskaper inom ämnet socialrätt samt inom civilrätt (avtalsrätt- och personrätt, familjerätt, hyresrätt och processvana från dessa områden)

Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete - Samhälle

Dagens Juridik rapporterar om rättsfall, aktuell lagstiftning, forskning och branschfrågor som berör rättsväsendet, näringslivet och politiken Kursen behandlar också ledning i och av psykosocialt arbete. Studenten tränas i att problematisera, analysera och kritiskt värdera såväl sitt eget agerande som de ramar som styr psykosocialt arbete. I detta ligger också att förhålla sig kritisk till och reflektera över teorier, metoder och klientskapets villkor

Saker Juridik - Grand Prix Ga Zip As

Juridik och handelsrätt; Lärarutbildning; Matematik ; Metod, skrivhandböcker, vetenskapsteori; Psykologi, beteendevetenskap; Rektor och skolledare; Samhällsvetenskap; Socialt arbete. Barn, ungdom och familj; Juridik; Psykologi, etik och samtal; Samhällsperspektiv; Vetenskapsteori och metod; Äldre och funktionshindrade; Vård och omvårdnad; Beställ utvärderingsexempla Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete analyserar rättens funktioner, betydelse och användbarhet inom rättsvetenskap och samhällsvetenskap i allmänhet och socialt arbete i synnerhet. Syftet med anto är att visa att rätten är en oundviklig del av socialt arbete, eftersom rättsreglerna kan påverka människors levnadsvillkor och beteenden på ett genomgripande sätt. Litteraturlista för SOPA32 Juridik i socialt arbete 2, 15hp . Fastställd av Socialhögskolans styrelse 2018-03-14 . Clevesköld, Lars & Thunved, Anders (Senaste upplagan). Sekretess. Handbok för . socialttjänsten. Stockholm: Wolters Kluwer Sverige AB, 116 s. Eneroth, Elisabeth (red) (2014). Juridik för socia l arbete. 2:a upplagan. Malmö. 2021-04-07 Institutionen för socialt arbete. Lediga jobb. Kom och arbeta hos oss! Institutionen utlyser just nu tre lektorat - ett i socialt arbete, ett i socialt arbete med inriktning förvaltningsrätt samt ett i socialt arbete inriktning psykosocialt behandlingsarbete

Juridik, handläggning och dokumentation i socialt arbete, 30 högskolepoäng. Law and Legal Science in Social Work, 30 credits. Kursplan för profession och kunskapsområde 15 hp, Socialt arbete, social- och välfärdspolitik 7,5 hp, Grundläggande psykologi för socionomer 7,5 hp samt genomgångna kurser, Psykologiska perspektiv i. Juridik; Lärarutbildning och pedagogik; Matematik och statistik; Medicin; Nationalekonomi; Naturvetenskap och miljö; Organisation och ledarskap; Omvårdnad och vård; Psykologi; Socialt arbete och social omsorg; Språkvetenskap och språkdidaktik; Studieteknik; Teknik, datorer, IT och bygg; Kompetensutveckling. Tillbaka; Förskola; Skola F-6; Skola 7-Gy och Vu

Juridik för socialt arbete Medarbetare Lind, Anna-Sara (förf.) / Petersson Hjelm, Ann-Christine (förf.) Dimensioner 240 x 160 x 15 mm Vikt 440 g ISBN 9789140679413. Du kanske gillar. Gränsöverskridande socialt arbete : Teorier, tillämpningar, tolkningar Magnus Dahlsted Internationellt arbete; Praktik, exjobb och trainee; Att jobba med it i staten; Att vara chef i staten; Att jobba statligt som jurist; Att jobba statligt som naturvetare; Att jobba statligt som ekonom; Att jobba statligt som ingenjör; Att jobba statligt som samhällsvetare; Vår värdegrun Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Teorier och metoder i socialt arbete C C-uppsats, 15 högskolepoäng Ht 2012 Anhörigas upplevelser av att vårda sin partner med demens Karlsson, Michaela Handledare: Hellertz, Pi Boken är avsedd att användas inom utbildningar med social inriktning men vänder sig till alla som är intresserade av etiska perspektiv på medborgarrollen och politikens utformning. Ny etisk kod för socialarbetare: Sedan den här boken skrevs har Akademikerförbundet SSR utvecklat en ny Etisk kod för socialarbetare som ersätter de Yrkesetiska riktlinjer för socionomer som behandlas på s 395-400 Attityder till bestraffning bland studenter i kriminologi, juridik och socialt arbete Brott och kriminalitet är ett problem som länder runt om i världen har olika synpunkter på hur de ska hanteras och bestraffas (Pasupuleti, Lambert, Shanhe, Bhimarasetty & Jaishankar, 2009)

Kön och juridik i socialt arbete - 9789144007885

Göteborgs Universitet - StuDocuOrganisation B sammanfattning Ledarskapsboken KAP 1 2 8 9

1:a upplagan, 2009. Köp Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete (9789144051598) av Anna Hollander och Katarina Alexius Borgström på campusbokhandeln.s Termin 2 Socialt arbete, juridik och centrala teorier Under den andra terminen fokuseras teorier och begrepp på samhälls-, grupp- och individnivå, som är centrala för det sociala arbetet. Terminen inleds med en kurs om teorier och begrepp som på en övergripande nivå kan förklara individers och gruppers förutsättningar och villkor att utforma sina liv i olika sammanhang Kön och juridik i socialt arbete handlar om myndighetsutövande i socialt arbete. Boken är skriven ur ett könsperspektiv och författaren ställer här frågan om § 3 i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) bättre motsvarar pojkars problematik och asocialitet än flickors..

 • Eurocard se.
 • Kriminalvårdare häktad.
 • Cmore se start sport upptack.
 • Circle K biltvätt erbjudande.
 • Österreich Geschichte.
 • Hip Hop Albstadt Ebingen.
 • Servatur waikiki all inclusive.
 • Lansen.
 • Lin Manuel Miranda It's All Happening.
 • Intel HD Graphics 4000 specs.
 • Spotted Apps.
 • Sapphire cost vs diamond.
 • Samtalshistorik iPhone 11.
 • Statsvetenskap antagningspoäng.
 • Alkohol utan socker.
 • Fototouren Lost Places Hamburg.
 • Tschechische Gesichtsform.
 • Disney Box 53 filmer.
 • Kommer jag få en pojkvän test.
 • Sedix och alkohol.
 • Lugnande medicin Oxascand.
 • Höganäs Keramik grön.
 • Metasploit pro system requirements.
 • Helicobacter pylori orsak.
 • SSL client certificate.
 • Mytologi betydelse.
 • ASI bus addressing.
 • Plus Plus ritningar dinosaurie.
 • What is entertainment software.
 • Yamaha Bikes 125cc.
 • EndNote Word.
 • Russian personals.
 • Expression synonym.
 • Nervös för allt.
 • Saturnus i tvillingarna.
 • 6th grade common Core writing standards.
 • Ren: Star Wars.
 • GTA 5 FIB Mission Fluchtwagen.
 • Le bon coin Matériel agricole 24.
 • Kupe whakapapa.
 • Leon författare.