Home

Material ätstörning

Om du söker ytterligare fakta om ätstörningar så rekommenderar vi att du går in på Riksföreningen Anorexi/Bulimi-Kontakt eller Kunskapscentrum för ätstörningar. Licensiering av materialet Frisk & fri är producerad 2012 av Sensus studieförbund och Riksföreningen Anorexi/Bulimi-Kontakt för Folkbildningsnätet under följande licens Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported Licens Ett studiematerial för dig som behöver veta mer om ätstörningar. Om ätstörningar del 1. Att vara drabbad av en ätstörning innebär att ha allvarliga problem med vad och hur man äter. Personen vill ofta gå ner i vikt och tänker mycket på mat och sin kropp. Personer med en ätstörning värderar sig ofta utifrån sin egen kroppsform Beställ material. Allmän informationsbroschyr om ätstörningar; Närståendestöd - informationsbroschyr; Fickbok för bättre självkänsla; En närståendes handbok; Bordspratar

Övningar och diskussionsfrågor till avsnittet om ätstörninga

Läs mer om några mätinstrument som kan användas vid bulimi och anorexi och andra ätstörningar Ätstörningar har flera kännetecken. Dessa kan ha att göra med exempelvis hetsätning, att man äter stora mängder mat och sen försöker bli av med den genom att kräkas, det kan också handla om extrem bantning. Läs mer hä Att vara drabbad av en ätstörning innebär ett stort lidande och påverkar hela ens liv. En ätstörning är en allvarlig sjukdom med det går att bli helt frisk och fri. Ätstörningar har flera kännetecken. Det kan handla om att äta stora mängder mat för att sedan kräkas upp den, om extrem bantning eller restriktivt ätande

Om ätstörningar del 1 Frisk och fr

Det finns många olika sätt att behandla ätstörning. Olika behandlingar kan också komma att bedrivas parallellt eller vara integrerade med varandra. Behandlingstiden varierar från några veckor till flera år och frekvensen varierar från relativt sporadisk kontakt till daglig kontakt Ätstörningar behandlas på många olika sätt. Det finns tillgång till specialistvård i hela Sverige, även om avstånden ibland kan vara stora. Via länken eller kartan till vänster kan du söka specialistvårdsenhet i din region Den innebär att du helt undviker de flesta sorters mat och enbart äter några få, särskilt utvalda saker. Undvikande ätstörning kallas även för Selektiv ätstörning och förkortas SÄ, eller Selective Eating Disorder och förkortas då till SED. Den här formen av ätstörning är vanligast hos barn, men kan förekomma i alla åldrar Välj material Välj Allmän informationsbroschyr om ätstörningar - kostnadsfri Närståendestöd - informationsbroschyr - kostnadsfri Fickbok för bättre självkänsla - 35 kr/inkl. frakt En närståendes handbok - 190 kr/inkl. frakt Bordspratare - kostnadsfri (max 10 st/beställning

Övningar och diskussionsfrågor till avsnittet om bemötande

Frisk & fri är ett studiematerial kring ätstörningar som berör din pedagog- eller ledarroll när du arbetar med unga. Innehållet på den här sajten bidrar med information och kunskap om hur du ska arbeta med- och förebyggande mot ätstörningar Chips, choklad och varierande former av salta pinnar och kex har också gått att äta och barnet har både växt på längden och ökat i vikt men väldigt sakta och nu har hon kommit in i tonåren men inte i puberteten och nu själv blivit orolig för att hon inte fått mens eller bröst Webbutbildning för insatser mot ätstörningar. Utbildning i RIKSÄT. Nationellt Kvalitetsregister för ätstörningsbehandling. STÄRKA. För dig som har en anhörig med en ätstörning. BÄST. Bemöta ätstörningar under graviditet och småbarnstid. VÄKSA. Välkommen

Allmän informationsbroschyr om ätstörningar Frisk&Fr

Material. Ibland finns det inga enkla svar. Ibland finns det inga enkla svar är en bok om självskadebeteende, ätstörningar och psykisk ohälsa. Den är skriven till dig som undrar över hur det känns att leva med en ätstörning eller hur man tänker när man skadar sig själv EDI-3 ger resultat på 12 primära, icke överlappande delskalor som består av tre ätstörningsspecifika skalor och nio psykologiska skalor med hög relevans för ätstörningar. Därutöver ger EDI-3 resultat på sex sammansatta skalor: risk för ätstörning, självvärdering, interpersonella problem, affektiva problem, överdriven kontroll och allmänna psykologiska problem Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS) och Karolinska institutet har tagit fram en ny webbutbildning för insatser mot ätstörningar. Bakom utbildningen står Maja Molin, psykiatrisjuksköterska, och David Clinton, docent. Kursen är helt interaktiv med texter, filmer och kunskapstester

Mätinstrument vid bulimi och anorexi

De vanligaste ätstörningarna är anorexi, det vill säga självsvält och bulimi, hetsätning. Största delen av dem som insjuknar är flickor men ätstörningar drabbar även pojkar. Anorexi eller självsvält. En ung som lider av anorexi känner sig fet Den här boken innehåller ett behandlingsprogram utifrån KBT som har gott stöd i forskning för personer som fått problem med för stort fokus på mat, kropp, vikt och träning - som är en sorts ätstörning Allt material som finns här är utvecklat av Stig-Arne Mattsson och fritt att ladda ner och använda. Det är dock en förhoppning att materialet inte läggs ut på andra ställen (t.ex. publika hemsidor eller intranet) för nedladdning utan att referenser/länkar till den här platsen används Faktablad om ätstörningar: Anhörig > Litteratur för anhöriga > Material från anhörigutbildningen . Utbildningsmaterial Anhöriga behöver kunskap och råd om förhållningssätt. Ta del av vårt utbildningsmaterial som används i våra anhörigutbildningar och är uppdelade på fem tillfällen Vuxenpsykiatriska ätstörningsenheten, Uppsala. Verksamhetsområde allmänpsykiatri. Akademiska sjukhuset. Ätstörningsenheten för vuxna. Akademiska sjukhuset, ingång 10. 751 85 Uppsala. Telefon: 018-611 52 68. Hemsida. www.akademiska.se/Verksamheter/Affektiva-sjukdomar/Mottagningar/Atstorningsenheten-for-vuxna1/

KÄTS informerar om ätstörningar som anorexi & bulimi m

 1. Hitta perfekta ätstörning bilder och redaktionellt nyhetsbildmaterial hos Getty Images. Välj mellan premium ätstörning av högsta kvalitet
 2. empiriska material grundar sig i en kvalitativ studie med fenomenologi som ansats, materialet är baserat på tio ostrukturerade intervjuer med individer som tidigare varit drabbade av ätstörningar. Studien påvisar att det finns olika vändpunkter som bidrar till insjuknande
 3. Vad är en ätstörning? - Det är en allvarlig psykisk sjudom, som kan bero på flera olika saker. Ofta handlar det om ett väldigt ångestladdat förhållande till sin egen kropp och ätandet
 4. Ätstörning. Utesluter: Ätproblem (R638P) Beställ material Mer om terapiområdet och relaterade läkemedel Mer om terapiområdet. F51. Icke organiska sömnstörningar. Perturbationes somni non organicae. Sömnstörning är ett vanligt symtom vid andra sjukdomar, både psykiska och fysiska. Om en sömnstörning hos
 5. Roks tjejjourer finns för dig. Vi tror på dig, stöttar och hjälper dig. Tjejjourerna inom Roks är tjejseparatistiska, alla som arbetar med rokstjejjourer.se är tjejer och unga kvinnor. På rokstjejjourer.se kan du chatta och ställa frågor anonymt, läsa om olika våldstyper och lyssna på tjejers berättelser om våld de utsatts för
 6. Om ätstörningar. Testa dig själv; Diagnoser. Anorexi; Bulimi; Hetsätningsstörning; Undvikande/restriktiv ätstörning; Andra specificerade ätstörningar eller födorelaterade syndrom (AnS) Ospecificerad ätstörning eller födorelaterade syndrom; Överdriven träning och strikt kosthållning; En närståendes handbok; Munhälsa; Statistik. Statistik - 201
 7. Materialet är framtaget i samarbete mellan Sensus studieförbund och Riksföreningen Anorexi/Bulimi-Kontakt. Den information som du hittar på sajten är baserad på forskning inom ätstörningsområdet, från personer som tidigare varit drabbade av en ätstörning och anhöriga till personer som varit sjuka

Om ätstörningar Frisk&Fr

Det är inte ovanligt att ätstörningar kommer gradvis under en längre tid vilket gör att det kan vara svårt att själv se och förstå att det handlar om en sjukdom. Oavsett vad du känner igen dig i är det viktigt att veta att det går att bli av med. Skam och rädsla är vanligt att man upplever i samband med en ätstörning och det finns risker till missförstånd Material. I RFSU:s materialbutik kan du beställa eller ladda ner material! Här finns allt från handböcker och kortlekar till posters och praktikor. RFSU: Det finns samband med att ätstörningar påverkar fettlagret som i sin tur påverkar de hormon som styr mensen Ätstörning Dessa sidor innehåller material som uppmuntrar, stödjer och motiverar andra till att fortsätta sträva mot en lägre, och en oftast ohälsosam, kroppsvikt. Innehållet kan förmedlas genom text, bild, audio eller video och kallas för.

Behandlingsformer. Det finns många olika sätt att behandla ätstörning. Olika behandlingar kan också komma att bedrivas parallellt eller vara integrerade med varandra. Behandlingstiden varierar från några veckor till flera år och frekvensen varierar från relativt sporadisk kontakt till daglig kontakt. Oftast är det experten, d v s. En ätstörning är en psykiatrisk sjukdom som kan leda till allvarliga konsekvenser om den inte behandlas. Snabba insatser är därför viktiga för att bryta ett beteendemönster som i sämsta fall kan leda till ett kroniskt tillstånd Ätstörning utan närmare specifikation är den vanligaste typen och innebär att du känner igen dig i delar av beskrivningarna av anorexi och bulimi men inte fullt ut. Oavsett vad du känner igen dig i är det viktigt att veta att det går att bli av med. Skam och rädsla är vanligt att man upplever i samband med en ätstörning och det finns risker till missförstånd En tv-serie i 8 delar för unga i gymnasieskolan om aktuella ämnen som engagerar och berör på sociala medier

Behandlingsmetoder för ätstörningar KÄT

Allt vårt material är produktneutralt, vetenskapligt grundat och skrivet av experter. Böcker och broschyrer för dig som arbetar som dietist och kostrådgivning. Mat för dig med ätstörning En skrift som visar vägen till ett friskt ätande - med kunskap och nya verktyg Ätstörningar 1. Inledning 1.1 Syfte 1.2 Frågeställning 1.3 Metod och material 2. Resultat 2.1 Vad en ätstörning? 2.2 Vad för olika sorters ätstörningar finns det? 2.3 Vilka drabbas utav ätstörningar? 2.4 Hur påverkas man utav ätstörningar? 2.5 Diskussion 3. Avslutning 3.1 Slutsats 3.2 Sammanfattning 4 För att prova på materialet behöver du skapa ett konto eller logga in. Klicka på Logga in för att komma vidare. Logga in. som är en sorts ätstörning. Läs mer... När det hälsosamma blir ohälsosamt Utkom 18 november 2019 Isbn. 9789127823662. Typ. Häftad. Sidantal. 255. Provläs.

patienter med ätstörningar. Bland omgivande faktorer som ökar risken för ätstörning kan nämnas mobbning, övergrepp och missförhållande under uppväxten (Copeland et al., 2015, Goncalves et al., 2016), men också det smala idealet som framförs av media tänks vara bekymmersamt (Stice, Marti, & Rodhe, 2013) Ätstörning; Övrigt; Områden & material. Material. Placebo Breath Program. Publicerad av Lägereld . Try the Placebo Breath Program between April 1-21. First 7 days for... Vårda dig själv i naturen i 6 steg. Publicerad av Petra Wetterholm Ätstörningar. Suomeksi. Ätstörningar är vanliga psykiska problem i synnerhet bland flickor i puberteten och unga kvinnor. De vanligaste ätstörningarna är anorexi (anorexia nervosa), bulimi (bulimia nervosa) och hetsätningsstörning (binge eating disorder). Det typiska för anorexi är avsevärd smalhet, som orsakas av avsiktlig bantning

BAKGRUND . Anorexia nervosa är en sjukdom som är känd i den medicinska litteraturen ända sedan 1689. I diagnosgruppen ätstörningar ingår anorexia nervosa, bulimia nervosa, hetsätningsstörning och ospecifik ätstörning. Ordet anorexi betyder aptitlöshet, vilket är ett oegentligt begrepp i sammanhanget. Åtminstone i början av sjukdomen är det inte fråga om en äkta aptitlöshet. Materialet går att läsas enskilt på nätet eller studeras i grupp och gruppen i sin tur kan välja att träffas enbart på nätet, både på nätet och i verkliga livet eller bara genom fysiska. Ätstörningar drabbar många tonårsflickor och unga kvinnor, och problematiken har under senare år blivit alltmer uppmärksammad. Både anorexi och bulimi är förknippade med stort personligt lidande, betydande samhällsekonomiska kostnader och risk att dö i förtid Ätstörningar är psykiska sjukdomar där människans förhållande till mat, motion, kroppsuppfattning och självbild rubbas på ett sätt som skadar hennes hälsa och funktionsförmåga. De vanligaste formerna av ätstörningar är anorexia nervosa, bulimi och hetsätning. Anorexia nervosa benämns i dagligt tal ofta bara anorexi

Information ges också genom så kallade projektverktyg som är olika typer av material om självskadebeteende och ätstörningar. Materialet innefattar en bok, två filmer, och en forumteater . Ego Nova drivs av föreningen SHEDO och var under perioden 2012-2015 ett Arvsfondsprojekt men finansieras nu av Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Region Skåne vårt material. Att leva med en ätstörning är att dagligen tänka på mat, ätande och träning och det påverkar hela individens liv och alla beslut denne tar. Ätstörningen tar över hela individens liv och betyder allt för den som lever med sjukdomen. Händelser som för en frisk person kan framst

BAKGRUND Bulimia nervosa är en sjukdom som beskrevs redan av Linné (bulemia), men som i modern tid beskrevs första gången av Russell 1979. Sjukdomen har varit föremål för betydande uppmärksamhet under de senaste decennierna tillsammans med andra former av ätstörningar såsom anorexia nervosa, hetsätningsstörning och ospecifik ätstörning.Ordet bulimi betyder oxhunger, vilket. Göran Kenttä från Gymnastik- och idrottshögskolan menar att ätstörningar och psykisk ohälsa är ett vanligt fenomen inom elitidrotten som många tyvärr inte vågar prata öppet om. Elitidrott är inte så hälsosamt som många av oss tror, och många idrottare lever till vardags ett mycket extremt liv med ständiga viktkontroller och specialkost

Behandling av ätstörningar som bulimi och anorexi KÄT

 1. Vi lever idag i en allt mer utseendefixerad verklighet. En verklighet som skapar osunda och orimliga ideal som främst drabbar kvinnor. Miljontals kvinnor lider av ätstörningar och väldigt få får hjälp. Misstänker du att du eller någon annan har en ätstörning? På Lägereld finns hjälp att få
 2. Relaterat material. I Vårdfrågan berättar hon om en ökande hälsohets, hur ätstörningar kan behandlas, vilka som drabbas och hur patienter och anhöriga påverkas
 3. Ätstörningar i skolan-En workshop Start: 15 oktober 13.00 Slut: 15 oktober 16.00 Plats: Stockholm Bondegatan 35 Arrangör: Akademi Magelunge
 4. ARFID - nytt namn på känd ätstörning. Restriktiv ätstörning - utan rädsla för viktuppgång - är vanlig hos personer med autism. Nu lanseras diagnosen ARFID i diagnosmanualen ICD-11. Många med autism undviker mat

Ätstörningar hos barn och ungdomar kan ge betydande negativa effekter avseende både kroppslig och psykologisk mognad. Vi har fått en bättre förståelse för ätstörningar hos barn och ungdomar, sedan den nya diagnosen ARFID, undvikande restriktiv ätstörning, introducerades 2013 Ätstörning är ett allvarligt sjukdomstillstånd med olika psykiska och fysiska komplikationer där utgången kan vara dödlig. Varje år insjuknar cirka 1-2 % av alla tonårsflickor i någon form av ätstörning i Sverige. Skolsköterskan har ett ansvar att upptäcka och ge vägledning till ungdomar som är riskzon eller har utvecklat en ätstörning Studien undersöker stigmatisering, diskriminering, känsla av sammanhang och självkänsla hos personer med anorexia nervosa och ätstörning utan närmre specifikation. Materialet omfattar 34 personer i öppen och slutenvård och baseras på strukturerade frågeformulär. Studien fann en hög förväntan på diskriminering, likaså av självdiskriminering

Ätstörningar - 1177 Vårdguide

 1. Ätstörningar är allvarliga, potentiellt livshotande tillstånd som påverkar en persons känslomässiga och fysiska hälsa. De är inte bara en fas. Människor kan inte bara fånga en ätstörning under en tidsperiod. De är verkliga, komplexa, och förödande förhållanden som kan få allvarliga konsekvenser för hälsa, produktivitet.
 2. hälsofrämjande mot tjejer som misstänks ha en ätstörning eller om det finns behov av att vidareutveckla dessa kunskaper. För att kunna uppnå syftet med vår studie har vi analyserat vårt empiriska material genom en innehållsanalys. Vidare har vi analyserat vårt empirisk
 3. Att förebygga och bemöta ätstörningar. Ätstörning är en allvarlig sjukdom som orsakar stort lidande och ångest hos många unga. Av alla psykiska sjukdomar som finns, är anorexi den med högst dödlighet. Det menar Frisk och fri - Riksföreningen mot ätstörningar, som bland annat ger stöd och hjälp till drabbade och närstående

Beställ material Frisk&Fr

 1. Arbetar du med ätstörningar t ex på specialistenhet, inom allmänpsykiatri eller privat vård eller är du intresserad av området? Då är detta ett nätverk för dig! Nätverket är en subgrupp inom Svenska Anorexi-Bulimi Sällskapet och vill synliggöra det fysioterapeutiska perspektivet och skapa kontakter mellan yrkesverksamma inom området
 2. Fakta och material om ätstörningar. Infobroschyren om ätstörningar kan läsas här. Broschyren för de närstående kan läsas här. Våga vara lycklig - Uppmuntrande ord till dig som drabbats av en ätstörning. Läs här. Bekanta dig med Ätstörningscentrums mångsidiga sidor om ätstörningar
 3. Många lägger ut material för att få stöd från andra ätstörda. Tyvärr är det ett destruktivt stöd där de uppmuntrar varandra och håller fast vid sin ätstörning vilket förhindrar.
 4. Att behandla ätstörningar - skynda långsamt för att skapa förtroende. Hösten 2007. Jag ser ut över parkeringen som ligger nedanför mitt fönster på mottagningen. Funderar och klottrar lite i blocket. Sida upp och sida ner om hur patienten haft det den senaste veckan. Både mamman och patienten såg trötta ut
 5. Föräldrars perspektiv av hur det är att ha ett barn med ätstörningar s.2 Tidigare forskning s.2 Problemformulering s.3 Syfte s.3 Metod s.3 Material s.3 Tillvägagångssätt s.4 Analys s.4 Forskningsetiska aspekter s.5 Resultat s.5 Förändrad livssituation s.6 Ovisshet s.6 Skuld s.6 Förändrade relationer s.
 6. Anmäl dig eller logga in i WINST. Den här webbutbildningen är till för dig som vill lära dig känna igen tidiga tecken vid ätstörning samt veta vad du skall göra om du misstänker att något barn eller ungdom i din närhet är sjuk i ätstörning
 7. Ätstörningar och kvinnoförtryck. Hur hör de ihop? Ja, det är ju inte ett kontroversiellt uttalande att konstatera faktum att majoriteten av de med ätstörningar är kvinnor. Män kan också ha ätstörningar vilket gör att man inte kan säga att patriarkatet är orsaken till alla ätstörningar, för det är det inte

Vårt övergripande mål är att markant utöka vår kunskap kring ätstörningar. Genom att föra samman forskare från olika vetenskapliga discipliner och genom att undersöka ätstörningar med nya ögon strävar vi efter att nå en allomfattande förståelse av den roll som både genetik och miljö spelar för risken och utvecklingen av ätstörningar Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys och resulterade i två kategorier, Ett utmanande möte och Betydelsen av samverkan och kännedom. Resultatet visade att skolsköterskor upplevde att ärlighet, ätstörning och personen ser då förbi de hälsoproblem som en ätstörning kan medföra Vårt förebyggande arbete av ätstörningar inom idrotten inleds 2021. Arbetet har fått understöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne Tvångssyndrom eller OCD (obsessive compulsive disorder) är en sjukdom som ger den drabbade tvångstankar som kan leda till tvångshandlingar. Om detta tvångsmässiga beteende tar upp minst en timme om dagen, eller försämrar din livskvalité, kan du lida av tvångssyndrom. En sjukdom som oftast debuterar i barn- eller ungdomen och drabbar.

Frisk och fri Ett studiematerial för dig som behöver

Selektiv ätstörning - KAROLINA PALMBER

Kunskapscentrum - utbildningar om ätstörningar. Webbutbildning för insatser mot ätstörningar och för dig som har en anhörig med en ätstörning. Läkarmöte våren 2021. Möte för läkare verksamma vid barnmorskemottagningar, två tillfällen. BMM. BMM Lärtorge Jag tycker jag är - 2 är en självskattningsmetod för bedömning av barns och ungdomars självkänsla. Metoden är en omarbetad version av Jag tycker jag är från år 1981 (Ouvinen-Birgerstam, 1985) och är standardiserad för barn och ungdomar i åldrarna 7-18.Testuppgifterna i den omarbetade versionen har genomgått en varsam språklig översyn och anpassats till språkbruket hos. Ibland finns det inga enkla svar är skriven för dig som undrar hur det är att leva med en ätstörning eller hur någon tänker som skadar sig själv. Det är en bok för dig som mött självskadebeteende på jobbet och tyckt att det varit svårt att handskas med eller som precis fått veta att någon i din omgivning är drabbad Bildterapi och ätstörningar, en kvalitativ studie av patienters upplevelser. Jag släppte på kontrollen och lät saker bli som dom blir. Birgit Lindström . den psykoanalytiska teorin där medvetandegörande av omedvetet symboliskt material är utgångspunkten ISTDP effektivt vid ätstörningar: ny studie. För några veckor sedan publicerade Dion Nowoweiski med flera en observationell studie av ISTDP för ätstörningar. Psykologisk behandling av ätstörningar har visat sig vara en stor utmaning. Det finns ett stort antal studier där resultaten tyvärr varit nedslående

Pica (sjukdom) Pica är en psykisk störning som innebär en onaturlig aptit för icke-livsmedel, som smuts, sand, lera med mera. Det drabbar 10-32 procent av barn, i åldrarna 1-6 år. Vanliga komplikationer är infektioner, förgiftning, tarmobstruktioner och undernäring Ångest. Ångest och rädsla är en naturlig reaktion vid hotande fara och har liksom smärta en viktig funktion för vår överlevnad. Vid ångest aktiveras försvarsreaktioner och beredskapen i kroppen höjs. Alarmreaktionen styrs av det autonoma nervsystemet som normalt inte går att kontrollera med viljan. Man kan känna sig ängslig och. Stöd för dig som står nära någon med en ätstörning. Vi i Frisk & Fri finns här för dig som närstående. Många av oss har själva egen erfarenhet av att vara närstående till någon som tidigare varit drabbad av en ätstörning Ätstörningar, fetma, diabetes, malnutrition och undervikt förekommer inom psykiatrin, både i sluten och öppen vård. Behandling av dessa sjukdomstillstånd omfattar varierande insatser men kräver också en adekvat nutritionsbehandling. Arbetet med att uppdatera Riktlinjerna för nutritionsbehandling vid ätstörningar fortgår Ätstörningar. Det är vanligt att den som har en ätstörning tänker mycket på sin kropp och är hård och dömande mot sig själv. Det finns olika sorters ätstörningar och man kan få en ätstörning oavsett sin vikt. Ätstörningar är allvarliga och får en ofta att må väldigt dåligt

KAT

 1. Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom ätstörning + svenska Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. Alltid bra priser, fri frakt från 229 kr och snabb leverans. | Adlibri
 2. Ätstörningar - Psykologiska perspektiv | Fördjupningsarbete. Ett fördjupningsarbete som undersöker ätstörningar (bulimi och anorexi) både genom att presentera fakta och genom att ge ett antal psykologiska förklaringar till fenomenet. Eleven tar utgångspunkt i psykodynamiska, behavioristiska och kognitiva idéer - med målsättningen.
 3. istiska perspektiv. Resultatet visade att socionomerna har en syn på ätstörningar som inkluderar sociokulturella faktorer. Även de
 4. Utbildningsportal för BUP. Utbildningsportalen innehåller material som kan användas som del i introduktion av personal inom BUP:s verksamheter. Det mesta av innehållet är framtaget av verksamheter inom BUP men även annat material som bedömts vara av relevans för utbildningsportalens syfte har laddats upp
 5. - I sociala medier är det näst intill omöjligt att inte stöta på thinspiration. Amerikansk forskning visar att en frisk person som konsumerar pro ana-material kan utveckla ätstörningar

Ätstörningar | Krönika. En kortare, personlig krönika om ätstörningar (anorexi och bulimi), där eleven beskriver vad som utmärker dessa psykiska sjukdomar och kampen som personer med ätstörningar genomgår Modul 1 - Introduktion till depression. Målet med sessionen är att inleda behandling och att patienten ska få börja registrera sitt mående i en aktivitetsdagbok. Som grund för detta presenteras en KBT-modell för depression som utmynnar i en rational för beteendeaktivering. Patientmaterial - KBT behandling vid depression Insändare: Ätstörning - era kommentarer väcker mina matdemoner 14 juni 2019 06:59 När jag var 13 år drabbades jag av anorexia, en ätstörning som sedan dess präglar min tillvaro i högre eller mindre grad Kontrollera 'ätstörning' översättningar till litauiska. Titta igenom exempel på ätstörning översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik

På de flesta som drabbats av en ätstörning syns det inte på utsidan. Maja Engström och Emrika Larsson från föreningen Frisk och fri berättar om ätstörningar och vad som kännetecknar en person som drabbats. Varje år kommer de i kontakt med tusentals drabbade, deras närstående eller personal som möter dem i arbetet. Här berättar de om deras förebyggande, stödjande och. Vårt material har vi samlat in genom intervjuer med sju kvinnor som har levt med eller lever med en ätstörning. Vi kom i kontakt med kvinnorna genom den ideella föreningen, Ab-kontakt, där fyra av de intervjuade kvinnorna arbetade som stödjare för personer med ätstörningar Under dessa sidor samlar vi detta material och du kan enkelt ladda ner och använda grafik och använda i presentationer eller i annat material. Följ oss på Twitter för uppdateringar och nyheter om spelprevention. På Twitterkontot @spelprevention twittrar Folkhälsomyndigheten på vardagar om spel om pengar,.

#FromSicknessToFitness

Material - Egonov

Finns det egentligen någon koppling mellan idrottande och att drabbas av ätstörningar? Svaret: oklart. Den forskning som finns är bristfällig och har inte heller tillräckligt med underlag. Ätstörningar ur ett syskonperspektiv. Marit Sahlströms systrar drabbades svårt av anorexi. Hon talar om hur hon saknade berättelsen om hur det är att stå bredvid och inte veta hur man hanterar rollen som anhörig. För att fylla det glappet skrev hon själv en bok och är nu ute och föreläser om hur det kan se ut när en hel familj. Liknande material g 10/06 s. 18-21 Har jag en ätstörning? Varför är jag så fixerad vid min vikt? Vakna! - 1999 Anorexi och bulimi — fakta och faror Vakna! - 1999 Vilka drabbas av ätandestörningar? Vakna! - 1990 Hur man kan.

Jag har tagit in material ifrån @normfrisk , riksföreningen mot ätstörningar. Här får du som närstående ett bra stöd, för det är inte lätt att veta hur man ska nå fram till en person med ätstörning. Hur ska man prata utan att möta mer motstånd när m.

Expressen Min hälsa, november 2014 | Well-Aware-nessMartin Hedlin, Author at LägereldMaterial – EgonovaBoendestödÄtstörningar | Utredande text - Studienet
 • Manasquan Beach bioluminescence.
 • Akefia yugioh.
 • Lärarnas webb.
 • Gerstenkorn Kind Kita.
 • Åke Pleijel.
 • Trådutlösare.
 • ISS orbit time.
 • Skräckspel gratis.
 • Schwäbischepost.
 • Lendify varning.
 • Kearney london.
 • Tångestad Gård.
 • Mustang horseclicks.
 • Kikarsikte Burris Eliminator.
 • Did Victoria's Secret stop selling scandalous perfume.
 • Battleship 2 2021.
 • Nordiska Fönster skjutparti.
 • Lohntabelle Inselspital Bern.
 • Tvål företag.
 • Normal fotstorlek.
 • Unternehmensjurist Zeitschrift.
 • Der beste wrestler der welt 2019.
 • Avstånd Sälen Njupeskär.
 • Summer Cem net worth.
 • Cinahl hb.
 • Best Android smartwatch.
 • Gonorrhea in eye.
 • Fader music.
 • Mardröm björn.
 • Blekinge Museum Samlingar.
 • Lyran stjärnbild.
 • Mazda RX 8 Bränsleförbrukning.
 • Philae temple story.
 • Case Optum 300 hubraum.
 • Visa dagens Lången lista.
 • Registrera bil utan papper.
 • Hästar till salu Västra Götaland.
 • Elbesiktning Göteborg.
 • T konto mall.
 • Hjulhuset Hörby.
 • Corn dog Recept svenska.